Den gældende husorden - version 7 - april 2016 

Her kan du hente husordenen (se længere nede)

+ Sorteringsvejledninger vedr. affald (link - se mere)

  

Om husordenen: 

Kort tid efter den første generalforsamling, i begyndelsen af 70erne udarbejdede bestyrelsen med henvisning til vedtægterne en husorden. Denne husorden, er efterfølgende blevet revideret nogen gang og vi er nu på 7. revision.

 

 Med så mange mennesker boende, relativt tæt på hinanden er det nødvendigt, at nedfælde regler – bestemmelser om hvorledes vi skal være overfor hinanden. Kun på denne måde kan vi sikre, at bebyggelsen bliver et godt sted at bo.

 

E/F Birkelund er en ejerforening. Det betyder, at vi ejer vores lejlighed næsten på samme måde, som var det et parcelhus i et villakvarter. Det betyder, at alt det som befinder sig inde i lejligheder er vores – det skal vi selv vedligeholde – forny – modernisere – men udfra de retningslinjer som findes i husordenen.

 

Dernæst er det vigtigt, at vi alle forstår at der ikke er nogen som hjælper os økonomisk med, at passe på vores bebyggelse. Det betyder, at des bedre vi passer på den og hjælper til med, at den ikke lider overlast des bedre får vi det også økonomisk, og des bedre vil andre også synes om vores bebyggelse, og i givet fald man skal sælge får lyst til at købe ens lejlighed.

 

Derfor er det vigtigt, at vi anvender vores almindelige gode sunde fornuft, i forhold til når vi opholder os i lejligheden, og når vi færdes i området omkring. Opstår der situationer, som vi ikke lige helt forstår så er husordenen den hjælp man kan ty til for, at få rede på hvordan man skal forholde sig.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant