Udleje:                                          

 

Der henvises til vedtægtens § 19, hvoraf fremgår, at enhver ejer er berettiget til at udleje sin ejerlejlighed til beboelse. Udlejning af en lejlighed må kun ske ved skriftlig lejekontrakt, hvoraf kopi skal gives til bestyrelsen inden lejeforholdes begyndelse.                                                         

                                                   

Der må dog ikke foretages udlejning i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne.

 

Kun tidsbegrænset udlejning max 2 år.  

 

§ 19.

 

Udlejning og brug:

 

Stk. 1.     

Enhver ejer er berettiget til at udleje sin ejerlejlighed til beboelse. Udlejning af en lejlighed må kun ske ved skriftlig lejekontrakt, hvoraf kopi skal gives til bestyrelsen inden lejeforholdets begyndelse.

 

Stk. 2.     

Der må dog ikke foretages udlejning i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne.

 

Stk. 3.     

I tilfælde af udlejning har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelser af de på lejere påhvilende forpligtigelser, som en ejer/udlejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den pågældende husorden.  Foreningen kan dermed selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren. Lejer skal gøres opmærksom på dette forhold i lejekontrakten.

 

Stk. 4.     

En ejer kan ikke uden bestyrelsens samtykke benytte sin ejerlejlighed til erhverv.

 

Stk. 5.     

Bestyrelsen kan give samtykke til udøvelse af liberalt erhverv i det omfang, at det er sædvanligt for tilsvarende lejligheder i kommunen, og såfremt at udnyttelsen til erhverv ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er i alle tilfælde en forudsætning, at myndighedstilladelse foreligger, og at anvendelsen er i overensstemmelse med den til hver tid gældende lokalplan.

 

Stk. 6.     

Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte regler og vilkår for udlejning af lejligheder, herunder stille krav om, at udlejning skal være tidsbegrænset i indtil 2 år.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant