Sikkerhedsstillelse og tinglysning jf. foreningens vedtægt § 26.

 

Stk. 1.     

Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som ejerforeningen måtte få mod et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, begæres nærværende vedtægter tinglyst såvel pant- som servitutstiftende på ejerlejlighed nr. 1-384 af matrikel nr. 13 e Herstedvester, beliggende Topperne 1-15 og 2-32, 2620 Albertslund, for et beløb stort kr. 45.000 som 1. prioritet.

 

Stk. 2.     

De hidtil til sikkerhed for foreningens krav udstedte ejerpantebreve kan af ethvert medlem forlanges aflyst, når nærværende pantesikkerhed ved sådan aflysning vil opnå første prioritet i medlemmets ejerlejlighed.

 

Stk. 3.     

Med hensyn til de på ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

Stk. 4.     

Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant