Her finder du referat fra foreningens bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen og referater fra møder

Definitionen af bestyrelsen er iflg. beboerorienteringen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsens møder er ikke åbne for ejerforeningens medlemmer, men beboerne kan efter aftale møde frem ved bestyrelsesmødernes start, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Bestyrelsen orienterer alle ejere om relevante ting gennem opslag eller lignende.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlig forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet.

Bestyrelsen fører regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og modtagne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter, varme m.m.

 

Møder i 2018.

27. august

24. september 

29. oktober

26. november

10. december

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant