Affaldsgårde kontrolleres

Dato:
30/01 - 2018

Kære #NAME#

Kommunens Agendacenter, foretager inden længe kontrol af det affald vi henkaster i de grønne contianere mærket Restaffald

Årsag: Sortere vi affald på ret måde, eller henkaster vi bare affaldet i den første den bedste container.

Vigtigt: Læs de informationer/skilte, som er opsat i affaldsgårdene, hvoraf det fremgår hvad restaffald er.

Restaffald er alt det som ikke er: Papir - pap - plast - metal - glas - mad og heller ikke byggeaffald.

NB! Byggeaffald skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

Vi skal alle hjælpe til med at sortere på ret måde.

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant