Hallo - til os alle!!

Dato:
13/02 - 2018

Kære #NAME#

Hermed opfordring til, at vi bliver bedre til at få affald i de rette beholdere - følg anvisninger på de opsatte skilte.

Dernæst brug alle containere til restaffald - der er 4 stk pr affaldsgård. Lad være med at overfylde. Der sker tømning min. 2 gange om ugen.

Madaffald skal i de rette poser i madaffaldscontaineren og ikke i restaffaldscontaineren, som får fuglene til at splitte det hele ad.

Sørg for at byggeaffald kommer til kommunens genbrugsplads på Holsbjergvej - som anført på skiltet.

Det er så lidt der skal til for, at det bliver bedre - kom nu - Hjælp nu til!!!

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant