Nyt fra bestyrelsen - Topperne (2. oktober 2013)

Dato:
02/10 - 2013

 

Kære #NAME#

Her følger de seneste nyheder som også er bragt på hjemmesiden.

 

Mvh Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------

 

Udskiftning af fjernvarmerør mellem blok B 2 og B 3
Dato: 01-10-2013

I forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør mellem blok B 2 og B 3 lukkes der for fjernvarmen på torsdag den 3. oktober i tidsummet fra kl. 7 til kl. 18.

Aflukning af fjervarmeforsyningen vil have indflydelse på det varme brugsvand. Såfremt arbejdet bliver færdigt inden kl 18 vil der blive åbnet tidligere end kl 18 for fjernvarmen.

Aflukning af fjernvarmen vil have indflydelse på varmeforsyning til alle de store blokke B 1 – B 2 – B 3 og B 4. Dvs. ikke noget der påvirker de korte A- blokke.

E/F Birkelund
bestyrelsen

 

-----------------------------------------------------------

 

Fjernelse af hække langs blok A2 og A3 og bedet langs hallen
Dato: 30-09-2013

I denne uge vil anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard påbegynde fjernelse af hækkene langs blok A2 og A3, og til foråret bliver der isås græs som en prøve, da hækkene ikke er særlig kønne, og for en stor del er berberis, hvor tornene ikke er til at få ud hvis børnene falder ind i dem.

I løbet af oktober ordner samme gartnerfirma bedet langs hallen (den blå), således at beplantningen langs hallen fjernes, og at der etableres græs, og det nuværende bed omplantes, så det bliver nemt at holde for vores medarbejdere, dels med almindelig græsklipper og dels ved sprøjtning og de 3 overlevende rønnetræer sættes helt ud i græskanten.

Mvh Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------

 

”I Love Albertslund – dag" - søndag den 29. september - beretning
Dato: 29-09-2013

Søndag den 29. september vil der afholdt ”I Love Albertslund” - dag.

I alt 8. beboer havde valgt at deltage.

Vi mødtes ved Materialegården kl. 10 og samlede affald til kl. 12.

Agendacentrets havde sørget for affaldsposer, gripper, vægt mv.

Der blev indsamlet 50 kg affald alene i Topperne,. Det der blev indsamlet bestod af lige fra småt papir til flasker, dele fra en motor, dele fra mobiltelefoner og til rigtige mange tomme poser chips,, gulvtæpper, is-papir osv.

Efterfølgende deltog vi alle i et arrangement på Birkelundgård om eftermiddagen, hvor bl.a. Doc.T. kom og optrådte.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til dem der mødte frem, og også tak også for de positive bemærkninger flere af os fik med på vejen på vej rundt i topperne. Flere nævnte også at de selv havde samlet ind af sig selv.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Referat nr. 24 - 2013 - bestyrelsen
Dato: 26-09-2013
Vedhæftet dokument: Hent referat nr. 24 - 2013 afholdt 26. august 2013 pdf/222kb

Referat nr. 24 - 2013 kan nu hentes her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen

 

-----------------------------------------------------------------------

Beboerundersøgelse - rengøring af vores opgange og vaskerum – vi vil gerne høre din mening!
Dato: 14-09-2013

Bestyrelsen vil gerne høre din mening om kvaliteten af rengøringen i vores opgange (trapper inkl. vægge, lamper mv.).

Tilsvarende hører vi også gerne om det samme med hensyn til vaskerierne.

Bestyrelsen er løbende i dialog med det firma der udfører rengøringen, og i den sammenhæng vi vil gerne høre, om der skulle være noget, som vi skal have set nærmere på.

Vi vil derfor gerne høre også fra jer, om hvordan kvaliteten opleves både godt som skidt.

Du er velkommen til at give dine kommentarer ved enten at aflevere en seddel i postkassen ved kontoret i nr. 14., eller ved at udfylde denne formular (klik)

 

-------------------------------------------

Med venlig hilsen
Ejerforeningen Birkelund
Bestyrelsen

 

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Eva Thune (8/1)
Bestyrelsesmedlem

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer