Nyt fra bestyrelsen - Topperne (27. november 2013)

Dato:
27/11 - 2013

Kære #NAME#

Her følger en række af de seneste nyheder, som også er bragt på hjemmesiden.

Mvh Bestyrelsen

---------------------------------------------------------

Hvem - Hvad - Hvor? (ny udgave)
Dato: 24-11-2013

Ny udgave af "Hvem - Hvad - Hvor?" er netop sat op på alle opslagstavler.

Her kan du også printe dit eget eksemplar (klik her)

Mvh Bestyrelsen

 

-------------------------------------------------

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og godt nytår
Dato: 24-11-2013

Bestyrelsen siger tak for opbakning og god dialog igennem det forløbne år. Vi arbejder som altid for at gøre Topperne til et fortsat godt og attraktivt sted at bo og være sammen med hinanden - det kan vi kun gøre i fællesskab!

Bestyrelsesmedlem Hanne Kold fraflytter Topperne pr. 1. januar 2014 og derfor lyder der fra Hanne en stort tak for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse samt tak for godt naboskab gennem 12 år.

Bestyrelsen er godt i gang med at se på – og planlægge – opgaver, der skal udføres i 2014, herunder også afslutning på byggesagen om de nye vinduer og døre.

Husk at du altid finder de seneste nyheder/informationer på ejerforeningens hjemmeside ”topperne.dk”. Vi udsender fortsat også de vigtigste informationer som gangopslag og/eller direkte i jeres postkasser – efter konkret vurdering.

OBS! Vi kan allerede nu udmelde dato for generalforsamlingen – det bliver onsdag den 23. april 2014, så reservér denne dato! Vi glæder os til at se jer alle.

I forbindelse med jul/nytår:
Juletræer kan – som tidligere år – smides ud på græsplænerne, hvorfra de indsamles af gårdmændene. Husk at tage al pynt af træet, inden det smides ud.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at de grønne skraldespande tages ned inden nytår.

HUSK…..
Vi opfordrer alle til at rydde op efter nytårsaften til vores fælles bedste, dvs. alt affald, f.eks. fra affyret fyrværkeri (indpakning, rør, affyringsbatterier og lign.) samt dåser, glas og flasker – fjerner man selvfølgelig selv!!
Det vil også være i alles interesse, hvis vi alle husker selv at rydde op efter os hele året – frem for at smide ting rundt omkring til gene for andre!

 

Mange glædelige jule- og nytårshilsner
Ejerforeningen Birkelund
Bestyrelsen

 

---------------------------------------------

Fjernelse af berberisbuske langs blokkene
Dato: 20-11-2013

I den kommende tid går anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard i gang med at fjerne berberisbuske ved alle blokkene (er allerede fjernet ved A-2 og A-3).

Buskene er ikke særlig kønne mere, de udgør en potentiel brandfare (bl.a. fra cigaretter, der smides ud fra vinduer/altaner)og tornene er ikke til at få ud, hvis man bliver "fanget" i buskene (børn, der evt. falder ind i dem o.l.).

Der vil i stedet blive sået græs - og på et senere tidspunkt måske også lidt buskads, som er nemmere at vedligeholde.

Mvh Bestyrelsen

 

-------------------------------------------

Referat nr. 26 - 2013
Dato: 19-11-2013

Referat nr. 26 - 2013 kan nu hentes her på hjemmesiden (Klik her).

Mvh Bestyrelsen

 

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Eva Thune (8/1)
Bestyrelsesmedlem

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer