Nyt fra bestyrelsen - Topperne (29. juli 2013)

Dato:
29/07 - 2013

 

Kære #NAME#

Her følger en række af de seneste nyheder bragt på hjemmesiden.

---

Nye vaskerier er på vej (udlevering af brikker)
Dato: 29-07-2013

Tiden er nu så fremskreden, at vi er klar til at udlevere, de nye ”vaskebrikker” som erstatter de gamle vaskekort, derfor holder vi ekstra åbent på kontoret nedenstående datoer, så I kan hente vaskebrikkerne, og dermed være klar til de nye vaskerier i starten af september. Man kan også hente dem i den almindelige kontortid. (man-tor fra 07:30-08:00 samt mandag fra 18:00-19:00)

Mandag 29/7 18:00-19:00

Tirsdag 30/7 15:30-17:00

Onsdag 31/7 17:00-18:00

Mandag 5/8 18:00-19:00

Tirsdag 6/8 15:30-17:00

 

Mvh. Ejendomskontoret

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nye vaskerier er på vej (bemærk ændring af datoer)
Dato: 24-07-2013

De gamle maskiner har nu kørt i godt 18 år de kan ikke mere.

Information om udskiftning:
Det nye vaskeri i blok B 3 er klar til brug den 2. september
Det nye vaskeri i blok B 1 er klar til brug den 9. september
Det nye vaskeri i blok B 2 er klar til brug den 16. september
Det nye vaskeri i blok B 4 er klar til brug den 23. september

Der afholdes demonstration af de nye vaskerier på de anførte ”klar til brug dage”. ((om eftermiddagen - tidspunkt ikke endelig fastlagt endnu).

Bestyrelsen har på sit møde den 3. juni truffet endelig beslutning om udskiftning af alle fire vaskerier med nye tidssvarende og væsentlige mere energivenlige maskiner. Det betyder, at vi sparer både forbrug af strøm og vand. Det betyder også, at vi kan undvære de gamle centrifuger, da de nye maskiner kan overtage denne funktion.

De gamle strygeruller bliver stående – ligesom tørreskabene fortsat kan anvendes.

De nye vaskerier bliver med automatisk sæbetilførsel (miljø og allergivenlig type), som afpasser sæbeforbrug efter det tilsluttet bløde vand, samt hvor beskidt tøjet er, og hvor meget der er fyldt i maskinen. Eget sæbevalg vil stadig også være en mulighed.

Udførte reservationer i det eksisterende system vil blive overført til det nye system. Adgangsbrik til de nye vaskerier vil blive begyndt udleveret i begyndelsen af august måned.

Yderligere oplysninger og information kommer på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Se her for oplysninger om udlevering af brikker (som adgang fremover)

E/F Birkelund
bestyrelsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation til informationsmøde relevant for ejere i A1 - A2 - A3 - A4 (de korte blokke)
Dato: 17-07-2013

Invitation
Til alle ejere i blok A 1 - A 2 - A 3 - A 4

inden arbejdet med udskiftning af vinduer, altandøre og franske altandøre begynder.

Sted: Fælleslokalet Topperne 16 kælderen
Dato: 12. august 2013
Tidspunkt: 19.00 – 21.00

Dagsorden:
Velkommen v/ Bjarke Juul
Gennemgang af projektet og tidsplanen v/ Alectia
Præsentation af vinduer/døre v/IdealCombi
Gennemgang af det praktiske v/ Bestyrelsen
Spørgsmål/svar
Afrunding

Tilstede på mødet vil være leverandøren af vinduerne IdealCombi, entreprenøren Sjællands Vindues- og dørcenter, byggeleder fra Alectia samt bestyrelsen.

Mvh Bestyrelsen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Farver på krydsfinerpladen (altanerne) - de store lejligheder
Dato: 16-07-2013

I forbindelse med at udskiftning af vinduer og døre udskiftes som bekendt også trævæggen på altanen. Den væg var oprindeligt malet i blå farve.

Den nye krydsfiner – sporplade – som monteres har samme udseende som den eksisterende. Men den opsættes uden malebehandling – d.v.s. Træudseende.

Ejere af de disse lejligheder (med altaner) kan malebehandle denne krydsfinerplade med de farver som er anført i husordenen – incl. hvid farve.

Ejerforeningen Birkelund

Bestyrelsen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Røgudvikling i buskene ved beboerlokalet - vær meget opmærksom på at det er tørt!
Dato: 08-07-2013

I wekenden i uge 27 var der ved at gå ild i buskadset (berberis) ved beboerlokalet (det var anden gang faktisk på et år) - formentlig som følge af af cigaretskod der smides ind i budskadset.

En mindre røgudvikling kunne ses - men heldigvis kunne en beboer sammen med et medlem fra bestyrelsen få dette under kontrol ved at hælde vand ind i buskene.

Vi skal minde alle om at det er strengt forbudt at må smide noget på de grønne områder (gælder selvf. også cigaretskod) og slet ikke nu hvor alt er knas tørt p.t. pga. vejret. Vær derfor meget opmærksom på. når der grilles og hvis du fx er ryger - skod og andet med ild/gløder - skal selvf altid håndteres således, at man er sikker på at der ikke er ild/gløder tilbage - før man på sikker vis skaffer sig af med sådanne.

Mvh Bestyrelsen

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat nr. 22 - 2013 - bestyrelsen
Dato: 07-07-2013
Vedhæftet dokument: Hent referat nr. 22 - 2013 afholdt 3. juni 2013 (som pdf-fil) 

Referat nr. 22 - 2013 kan nu hentes her på hjemmesiden.

mvh

Bestyrelsen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Forbrug af el, vand og varme - nyt fra Agendacentret
Dato: 05-07-2013

Til orientering for os alle beboer i Topperne.

Mvh Bestyrelsen

 

Nu er kommunens Grønne Regnskab for 2012 kommet, og vi vil fra Agendacentrets side gerne rose jer for jeres lave elforbrug, der hvert år siden 2008 er faldet. I er nu det boligområde i Albertslund med det laveste elforbrug pr. beboer, hvilket er virkelig flot. Det betyder også, at I, i Topperne, i gennemsnit bruger for ca. 750 kr. mindre strøm om året, end en gennemsnitsbeboer i Albertslund

Mht. vand er forbruget steget fra 80 liter pr. person pr. dag i 2011 til 88 liter pr. person pr. dag i 2012. Det kostede i gennemsnit hver familie knap 370 kr. ekstra.

Sammenligner man med de andre boligområder i Albertslund er det dog stadig et lavt vandforbrug, og langt under de 100 liter om dagen pr. person, som er Albertslund Kommunes mål for det maksimale vandforbrug pr. person i 2012.

Varmeforbruget er steget en smule fra 2011 til 2012.
I 2011 var graddagforbruget på 118 kWh pr. m2 og i 2012 var det steget til 121 kWh pr. m2. Det betyder at hver familie i gennemsnit har brugt 219 kWh mere, hvilket svarer til 100 kr. ekstra i varme.

Alt i alt er det et pænt Grønt Regnskab, som I præsterer, hvilket I godt kan være stolte af.

Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Eva Thune (8/1)
Bestyrelsesmedlem

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer