Velkommen til bryggerklubben

Bryggerklubben startede i 1973. Den gang var der stor interesse i at brygge vin.
Klubben havde hurtigt mange medlemmer og blev samtidig et godt socialt samlingssted.
Der er igennem årene blevet afholdt mange gode fester. I selve klubben mødes dagligt mange mennesker for at tale sammen. Klubben bliver ind imellem sammenlignet med ”rottehullet” i TV-serien Huset på Christianshavn.

Nu er interessen for at brygge vin ikke så stor mere, men der er stadig mulighed for det og der er også et par medlemmer som fortsat holder fast i den gamle tradition.

I dag er bryggerklubben nærmest Toppernes lokale samlingssted, hvor man kan nyde en øl eller vand.
I løbet af året bliver der afholdt nogle faste arrangementer, f.eks. er der en rafleturnering en gang om året. Her spilles der snyd, og udkåres hvert år en raflemester og et kvaj.

Den 2. lørdag i januar er der sildearrangement, hvor nogle af medlemmerne fremstiller hjemmelavede sild og alle de medlemmer der har lyst kommer og smager på sildene, som på værdig vis skylles ned med lidt øl og brændevin.

Klubben afholder som regel også en skovtur en gang om året. Dette arrangement har igennem mange år været en bustur til en kro, hvor klubben har givet et pænt tilskud, så medlemmerne har haft mulighed for at deltage for en rimelig pris.

Mod juletid er der et glög-arrangement i Brygger-klubben, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes og ønske hinanden god jul.
Klubben har også nogle gange afholdt en viseaften, hvor Klaus Kludder Band har mødt op og spillet for til en masse lystige viser, og givet et numre.
Et af de senere tilbud er af mere kulturel art. Fire medlemmer har nedsat sig som Bryggerklubbens kulturudvalg. De har arrangeret en tur til voldene omkring København, hvor de cyklede til voldene, og blev rundvist af en guide. I øjeblikket er de ved at arrangere flere ture som medlemmerne og andre beboer er meget velkommen til at deltage i.
Klubben må vel nærmest betragtes som en voksenklub, men børn er selvfølgelig meget velkomne.

I klubben er der også et dartspil, både et almindeligt, men også et elektronisk.
Der er plads til nye aktiviteter, hvis der er nogle som har gode ideer. Klubben har en bestyrelse, som meget gerne modtager gode forslag.
Alle beboer i Topperne har ret til at være medlem af klubben. Klubben har selvfølgelig nogle vedtægter, som skal overholdes af alle medlemmer.

 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant