E/F Birkelund afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00

i kantinen på Herstedvesterskolen,

(den gamle Birkelundsskole)

 

HUSK: indkaldelse SKAL medbringes/fremvises på generalforsamlingen for at stemmeseddel kan udleveres.

 

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller anden myndig person tilhørende husstanden. Stemmeretten kan desuden udøves af et andet myndigt medlem af foreningen eller ejerforeningens bestyrelse, såfremt medlemmet skriftligt giver fuldmagt hertil.

 

En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

 

Årsrapport 2017, budget 2018, bilag A, B og C samt opdateret husorden kan downloades nedenfor.

 

Såfremt materialet ønskes tilsendt med posten, kan det rekvireres hos administrator ved at sende en mail til: chan@advodan.dk eller ringe på tlf. 4614 5022.

 

Med virkning fra 1. januar 2017 anvendes elektronisk kommunikation i forholdet mellem den enkelte ejer og ejerforeningen, herunder bestyrelse og administrator, jf. foreningens vedtægt, § 12 stk. 4.

 

Du/I bedes derfor fremsende din mailadresse til administrator på mail til: chan@advodan.dk – husk at oplyse din adresse/bolig nr. (såfremt dette ikke allerede er gjort).

 

Fremover vil indkaldelser, referater mv. kun blive fremsendt pr. mail og blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.topperne.dk

 

Såfremt vi ikke har modtaget oplysning om e-mail adresse, modtager du/I således ikke post fra foreningen.

 

Hvis der foreligger en særlig grund til, at elektronisk post ikke kan fremsendes, kan henvendelse herom ske til vort kontor.

 

Med venlig hilsen

 

ADVODAN Glostrup

Ejendomsadministrationen

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Bjarke Juul (22/2)
Formand

bjarke.anne@youmail.dk

Administration, HRH, bygninger og teknik

John Sørensen (24/13)
Næstformand

js.alb@webspeed.dk

Anlæg og udearealer, bygninger og teknik

Nebi Deveci (32/12)
Bestyrelsesmedlem

nebideveci@hotmail.com

Administration, personale, anlæg og udearealer

Kenneth Albrechtsen Lambertsen
Bestyrelsesmedlem

Firat Korkmaz
Bestyrelsesmedlem

Eva Thune (8/1)
1. suppleant

thune.eva@gmail.com

Administration, beboerforhold

Per Helge Petersen
2. suppleant